This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • GooglePlus
  • Linkedin
0938.248.114

Hỏi đáp

Rate this item
(1 Vote)
Câu hỏi: Phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư / Công chứng là gì? Trả lời: 1. Phí bảo hiểm là khoản tiền mà tổ chức hành nghề công chứng phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm khi…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi: Nguyên tắc tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư / Công chứng là gì? Trả lời: 1. Tổ chức hành nghề công chứng trực tiếp mua hoặc có thể ủy quyền cho tổ chức xã…
Rate this item
(1 Vote)
Câu hỏi: Các điểm loại trừ của bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư / Công chứng là gì? Trả lời: PTI sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với các yêu cầu bồi thường phát…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi: Mức miễn thường của bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư / Công chứng là gì? Trả lời: Mức miễn thường theo Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư / Công chứngnày là mức…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi: Hạn mức bồi thường của bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư / Công chứng ? Trả lời: Trách nhiệm của PTI đối với tất cả các khoản bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi: Pham vi bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư / Công Chứng? Trả lời: 1. PTI bồi thường cho Người được bảo hiểm trong hạn mức trách nhiệm bồi thường được nêu trong Hợp đồng bảo hiểm…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi: Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ?bảo hiểm cháy nổ tính phí như thế nào? Trả lời: Theo Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính Phí bảo hiểm cháy nổ…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi: Mức khấu trừ trong bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ? Trả lời: Theo Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính Mức khấu trừ tối thiểu được quy định như sau…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi: Tài sản nào phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc? Trả lời: Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc gồm: 1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi: Nội dung của Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ? Trả lời: Nội dung Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc được quy định tại Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi: Số tiền bảo hiểm trong bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xác định như thế nào? Trả lời: 1. Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi: Nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm trong bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ? Trả lời: 1. Thực hiện bảo hiểm cháy, nổ theo quy định của pháp luật. 2. Tổ chức tuyên truyền về chế độ…
Page 1 of 23

Thông Tin Liên Hệ

Hỗ trợ trực tuyến

  • 216 Võ Thị Sáu , P.7, Q.3,
    Tp. HCM
    Việt Nam
  • 0938.248.114
  • hiendao188@gmail.com