This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • GooglePlus
  • Linkedin
0938.248.114

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi: Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ?bảo hiểm cháy nổ tính phí như thế nào? Trả lời: Theo Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính Phí bảo hiểm cháy nổ…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi: Mức khấu trừ trong bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ? Trả lời: Theo Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính Mức khấu trừ tối thiểu được quy định như sau…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi: Tài sản nào phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc? Trả lời: Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc gồm: 1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi: Nội dung của Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ? Trả lời: Nội dung Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc được quy định tại Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi: Số tiền bảo hiểm trong bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xác định như thế nào? Trả lời: 1. Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi: Nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm trong bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ? Trả lời: 1. Thực hiện bảo hiểm cháy, nổ theo quy định của pháp luật. 2. Tổ chức tuyên truyền về chế độ…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi: Trách nhiệm bảo hiểm của Danh nghiệp bảo hiểm trong bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ? Trả lời: Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá: 1. Số tiền bảo…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi: Giám định tổn thất bảo hiểm cháy nổ bắt buộc như thế nào? Trả lời: 1. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền sẽ…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi: Các Hình thức bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc? bảo hiểm sẽ bồi thường như thế nào? Trả lời: 1. Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thoả thuận một trong các…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi: Điểm loại trừ bảo hiểm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ? Trả lời: 1.Doanh nghiệp bảo hiểm không có nghĩa vụ bồi thường nếu thiệt hại do một trong những nguyên nhân sau đây gây ra: a)…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi: Hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ? Trả lời: 1. Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm. 2. Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. 3. Giấy chứng nhận…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi: Thời hạn yêu cầu bồi thường và thanh toán tiền bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ? Trả lời: 1. Thời hạn yêu cầu bồi thườngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc của bên mua bảo hiểm…
Page 1 of 2

Thông Tin Liên Hệ

Hỗ trợ trực tuyến

  • 216 Võ Thị Sáu , P.7, Q.3,
    Tp. HCM
    Việt Nam
  • 0938.248.114
  • hiendao188@gmail.com