This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • GooglePlus
  • Linkedin
0938.248.114
Sunday, 03 May 2015 17:00

Thời hạn yêu cầu bồi thường và thanh toán tiền bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ?

Rate this item
(0 votes)

Câu hỏi: Thời hạn yêu cầu bồi thường và thanh toán tiền bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ?

Trả lời:

 

1. Thời hạn yêu cầu bồi thườngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc của bên mua bảo hiểm là một (01) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
2. Thời hạn thanh toán tiền bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm là mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Trường hợp từ chối bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm biết lý do trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường.

{fcomment}

Read 991 times

Thông Tin Liên Hệ

Hỗ trợ trực tuyến

  • 216 Võ Thị Sáu , P.7, Q.3,
    Tp. HCM
    Việt Nam
  • 0938.248.114
  • hiendao188@gmail.com