This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • GooglePlus
  • Linkedin
0938.248.114

MRRTS

Rate this item
(0 votes)
Trả lời: Đơn bảo hiểm này mở rộng bồi thường cho tài sản được bảo hiểm ( chỉ các hạng mục lưu kho ) khi đang ở tại cơ sở của các nhà thầu phụ trong lãnh
Rate this item
(0 votes)
Trả lời:Tất cả các bên khác có quyền lợi đối với tài sản được bảo hiểm theo Đơn này do họ là người cho vay vốn, cầm cố, cho thuê, thuê mua hoặc theo
Rate this item
(0 votes)
Trả lời: Đơn này không bảo hiểm (ngoại trừ đối với trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm) cho những tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bất
Rate this item
(0 votes)
Trả lời: Đơn bảo hiểm này được mở rộng để bồi thường cho những tổn thất gây ra từ những thiệt hại hoặc phá huỷ các dịch vụ công cộng như trạm biến
Rate this item
(0 votes)
Trả lời: Các bên thoả thuận rằng phạm vi bảo hiểm cung cấp theo Đơn này được mở rộng để áp dụng đối với những tài sản của Người được bảo hiểm trong
Rate this item
(0 votes)
Trả lời: Các bên thoả thuận rằng hiệu lực bảo hiểm theo Đơn này sẽ không bị mất hiệu lực do :(i) bất cứ những thay đổi về công việc hoặc làm gia tăng rủi
Rate this item
(0 votes)
Trả lời: PJICO cam kết rằng trong trường hợp nhận được yêu cầu hủy bỏ hiệu lực của Đơn bảo hiểm này, PJICO phải có sự đồng ý trước của người được
Rate this item
(0 votes)
Trả lời: Bất kỳ vi phạm các cam kết nào quy định trong Đơn bảo hiểm này mà không có sự đồng ý trước hay không được biết trước của Người được bảo
Rate this item
(1 Vote)
Trả lời: Các bên thoả thuận rằng hạng mục bổ sung sau đây nằm trong mục Tài sản được bảo hiểm trong Giấy chứng nhận bảo hiểm:Tài sản mới của Người
Rate this item
(0 votes)
Trả lời: Quyền lợi của người cầm cố trong Đơn bảo hiểm này sẽ không bị phương hại bởi bất cứ hành động hoặc sơ xuất nào của người nhận cầm cố hoặc
Rate this item
(0 votes)
Trả lời: Các bên ghi nhận và thoả thuận rằng bảo hiểm theo Đơn này sẽ mở rộng áp dụng đối với các công việc xây dựng/ bổ sung và/hoặc công việc xây
Rate this item
(0 votes)
Trả lời: Cho dù có bất kỳ qui định nào khác được đề cập trong Đơn bảo hiểm này, các bên thỏa thuận rằng quyền lợi của Người được bảo hiểm theo Đơn
Page 1 of 7

Thông Tin Liên Hệ

Hỗ trợ trực tuyến

  • 216 Võ Thị Sáu , P.7, Q.3,
    Tp. HCM
    Việt Nam
  • 0938.248.114
  • hiendao188@gmail.com