This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • GooglePlus
  • Linkedin
0938.248.114

Bảo hiểm rủi ro xây dựng

Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi: BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN TÍNH TIỀN TỔN THẤT BẢO HIỂM XÂY DỰNG NHƯ THẾ NÀO? Trả lời: Trong mọi trường hợp có tổn thất, cơ sở để giải quyết bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm như sau:…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi: Các điểm loại trừ áp dụng đối với bảo hiểm thiệt hại vật chất trong bảo hiểm xây dựng như thế nào? Trả lời: Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không có trách nhiệm bồi thường đối với: a)…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi: Bảo hiểm vật chất trong bảo hiểm xây dựng – Lắp đặt được bảo hiểm như thế nào? Trả lời: Nếu trong thời hạn bảo hiểm, bất kỳ một hạng mục tài sản nào có tên trong hợp…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi: Điều kiện chung áp dụng đối với cả bảo hiểm thiệt hại vật chất và bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba trong bảo hiểm Xây dựng là gì? Trả lời: 1. Người được bảo hiểm…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi: Thời hạn bảo hiểm xây dựng bắt đầu như thế nào? Trả lời: Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm bắt đầu từ lúc khởi công công trình hoặc từ khi các hạng mục được bảo hiểm có…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi: Đối tượng bảo hiểm xây dựng là gì? Trả lời: Đối tượng của bảo hiểm xây dựng – Lắp đặt bao gồm những mục sau đây: 1. Các công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng…

Thông Tin Liên Hệ

Hỗ trợ trực tuyến

  • 216 Võ Thị Sáu , P.7, Q.3,
    Tp. HCM
    Việt Nam
  • 0938.248.114
  • hiendao188@gmail.com