This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • GooglePlus
  • Linkedin
0938.248.114

Bảo hiểm Tài Sản

Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 118: Trong HĐBH tài sản, giá trị bảo hiểm; số tiền bảo hiểm được hiểu như­ thế nào? Trả lời: 1 - Giá trị bảo hiểm của tài sản là giá trị thực tế của tài sản tại…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 117: Nghĩa vụ bồi th­ường cho ng­ười được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm được quy định như­ thế nào? Trả lời: Khi xảy ra rủi ro, sự cố thuộc trách nhiệm bảo hiểm, DNBH…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 116: Nghĩa vụ cấp cho bên mua bảo hiểm giấy chứng nhận bảo hiểm, đơn bảo hiểm được quy định như thế nào? Trả lời: Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm được coi là bằng…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 115: Nghĩa vụ giải thích cho bên mua bảo hiểm về các điều kiện, điều khoản bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm được hiểu như thế nào? Trả lời: HĐBH là loại hợp…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 114: Khi giao kết và thực hiện HĐBH tài sản, DNBH có nghĩa vụ gì? Trả lời: Khi giao kết và thực hiện HĐBH tài sản, DNBH phải thực hiện các nghĩa vụ chủ yếu sau đây: -…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 113: Nghĩa vụ thực hiện các công việc cần thiết để DNBH có thể truy đòi ng­ười thứ 3 ng­ười có trách nhiệm trong việc xảy ra rủi ro, sự cố được quy định như thế nào? Trả…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 112: Nghĩa vụ thực hiện các biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất cho tài sản được bảo hiểm được quy định như thế nào? Trả lời: Điều 50, Luật KDBH quy định ng­ười được bảo hiểm…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 111: Nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm được quy định như­ thế nào? Trả lời: Đối với HĐBH tài sản, thông th­ường phí bảo hiểm được xác định bằng tỷ lệ phí bảo hiểm nhân với số tiền…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 110: Nghĩa vụ cung cấp thông tin của bên được bảo hiểm được quy định nh­ư thế nào? Trả lời: - Bên được bảo hiểm phải cung cấp một cách trung thực và đầy đủ các thông tin…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 109: Khi giao kết và thực hiện HĐBH tài sản, bên được bảo hiểm phải thực hiện những nghĩa vụ nào? Trả lời: Nghĩa vụ chủ yếu của bên được bảo hiểm khi giao kết và thực hiện…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 108: Bên được bảo hiểm có thể đạt tới mục đích gì khi giao kết HĐBH tài sản? Trả lời: Mục đích căn bản mà bên được bảo hiểm có thể đạt tới khi giao kết HĐBH tài…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 107: Khi tham gia bảo hiểm tài sản, bên mua bảo hiểm phải thoả mãn điều kiện gì? Trả lời: Điều kiện cần và đủ để tham gia bảo hiểm và trở thành ng­ười được bảo hiểm trong…
Page 1 of 2

Thông Tin Liên Hệ

Hỗ trợ trực tuyến

  • 216 Võ Thị Sáu , P.7, Q.3,
    Tp. HCM
    Việt Nam
  • 0938.248.114
  • hiendao188@gmail.com