This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • GooglePlus
  • Linkedin
0938.248.114

Bảo hiểm TNDS TÀU THỦY NỘI ĐỊA

Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 25: Xử lý tranh chấp của Bảo hiểm tnds chủ tàu thủy nội địa? Trả lời: Xử lý tranh chấp Mọi tranh chấp có liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm giữa Người được bảo hiểm và PTI,…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 24: Thời hạn khiếu nại của Bảo hiểm tnds tàu thủy nội địa? Trả lời: Thời hạn khiếu nại 1. Thời hạn Người được bảo hiểm có quyền khiếu nại PTI bồi thường tổn thất được quy định…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 23: Thời hạn thanh toán bồi thường của Bảo hiểm tnds tàu thủy nội địa? Trả lời: Thời hạn thanh toán bồi thường. 1. Đối với những khiếu nại thuộc trách nhiệm bảo hiểm, PTI phải trả lời…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 22: Mức khấu trừ của Bảo hiểm tnds tàu thủy nội địa? Trả lời: Mức khấu trừ. 1. Mức khấu trừ được ghi cụ thể trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, nếu một vụ tổn thất được chấp…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 21: Hồ sơ khiếu nại bồi thường của Bảo hiểm tnds tàu thủy nội địa bao gồm những gì? Trả lời: Hồ sơ khiếu nại bồi thường. Khi yêu cầu PTI bồi thường, Người được bảo hiểm phải…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 20: Bảo hiểm tnds tàu thủy nội địa quy định về Bồi thường thiệt hại cho người thứ ba như thế nào? Trả lời: Bồi thường thiệt hại cho người thứ ba. 1. Trường hợp tàu được bảo…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 18: Bảo hiểm tnds tàu thủy nội địa quy định về giám định tổn thất như thế nào? Trả lời: Giám định tổn thất của Bảo hiểm tnds tàu thủy nội địa. 1. Khi nhận được thông báo…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 18: Nghĩa vụ thông báo tổn thất của người được bảo hiểm? Trả lời: Thông báo tổn thất. Khi xảy ra tai nạn, Người được bảo hiểm phải: 1. Trình báo ngay cho chính quyền địa phương, công…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 17: Đề phòng và hạn chế tổn thất trong nghĩa vụ của người được bảo hiểm như thế nào? Trả lời: Đề phòng và hạn chế tổn thất 1. Người được bảo hiểm có nghĩa vụ chăm sóc,…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 16: Tình trạng tàu và điều hành tàu trong nghĩa vụ của người được bảo hiểm như thế nào? Trả lời: Tình trạng tàu và điều hành tàu. Người được bảo hiểm và người thừa hành như người…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 15: Nghĩa vụ cung cấp thông tin của người được bảo hiểm như thế nào? Trả lời: Nghĩa vụ cung cấp thông tin. 1. Người yêu cầu bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm phải thông báo chính…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 14: Thời hạn bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu thủy nội địa như thế nào? Trả lời: Thời hạn bảo hiểm bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu thủy nội địa. 1. Bảo hiểm theo…
Page 1 of 3

Thông Tin Liên Hệ

Hỗ trợ trực tuyến

  • 216 Võ Thị Sáu , P.7, Q.3,
    Tp. HCM
    Việt Nam
  • 0938.248.114
  • hiendao188@gmail.com