This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • GooglePlus
  • Linkedin
0938.248.114

Bảo hiểm TNNN Bác sỹ

Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 14. Nguồn kinh phí mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh. Trả lời: 1. Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập kinh phí mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh,…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 13 . Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ ? Trả lời: 1. Quyền của doanh nghiệp bảo hiểm: a) Yêu cầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh…
Rate this item
(1 Vote)
Câu hỏi 12. Quyền và nghĩa vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ? Trả lời: 1. Quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: a) Lựa chọn doanh nghiệp bảo…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 11. Hồ sơ yêu cầu bồi thường Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ gồm những gì? Trả lời: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm 01 bộ hồ sơ bao…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 10. Nguyên tắc bồi thường Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ ? Trả lời: 1. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên cơ sở: a) Đơn…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 9. Mức trách nhiệm Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ? Trả lời: 1. Mức trách nhiệm bảo hiểm cho mỗi vụ khiếu nại thuộc phạm vi bảo hiểm là số tiền tối đa doanh nghiệp bảo…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 8. Pham vi Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ ? Trả lời: Bảo hiểm đối với tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh do sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra bởi lỗi sơ suất,…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 7. Những ai được tham gia Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ ? Trả lời: 1. “Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh” là người đã được cấp chứng chỉ hành nghề và thực hiện khám…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 6. Tại sao phải tham gia Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ ? Trả lời: Nghị định 102/2011/NĐ-CP ngày 14/11/2011 Quy định Các tổ chức , Cá nhân có liên quan Đang làm việc trong ngành…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 5. Điều kiện để nhận Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ? Trả lời: Đơn Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ?, bất kỳ điều khoản bổ sung đính kèm nào hoặc Giấy chứng nhận và/…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 4. Những điểm loại trừ trong Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ ? Trả lời: Đơn bảo hiểm này không bồi thường cho bất kỳ khiếu nại hoặc những khiếu nại nào phát sinh từ: 1.…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 3. Mức khấu trừ trong Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ được tính như thế nào? Trả lời: Luôn luôn với điều kiện là PTI sẽ chỉ chịu trách nhiệm bồi thường, đối với mỗi và…
Page 1 of 2

Thông Tin Liên Hệ

Hỗ trợ trực tuyến

  • 216 Võ Thị Sáu , P.7, Q.3,
    Tp. HCM
    Việt Nam
  • 0938.248.114
  • hiendao188@gmail.com