This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • GooglePlus
  • Linkedin
0938.248.114

Bảo hiểm TNNN Bảo vệ

Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 9 .Hồ sơ bồi thường trong bảo hiểm Trách nhiệm bảo vệ Gồm những gì? Trả lời: Người được bảo hiểm định danh sẽ thay mặt cho Người được bảo hiểm thực hiện các quyền và nghĩa vụ…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 8. Bạn có thể hủy hợp đồng bảo hiểm trách nghiệm bảo vệ không? Trả lời: Người được bảo hiểm có thể hủy hợp đồng này bằng cách gửi trả lại hợp đồng này cho PTI hoặc thông…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 7. Chi phí biện hộ trong bảo hiểm trách nhiệm bảo vệ ? Trả lời: Trường hợp một khiếu kiện phát sinh một số vấn đề được bảo hiểm và một một số vấn đề khác không được…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 7. Biện hộ và giải quyết khiếu kiện trong bảo hiểm Trách nhiệm bảo vệ ? Trả lời: Trên cơ sở Giới hạn trách nhiệm và Mức miễn thường, PTI có quyền biện hộ cho Người được bảo…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 6. Mức miễn thường trong bảo hiểm trách nhiệm bảo vệ là gì? Trả lời: PTI chỉ bồi thường cho phần giá trị tổn thất vượt quá mức giữ lại (hay còn gọi là Mức miễn thường) của…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 5. Khiếu kiện nghĩa là gì? Trả lời: (a) Yêu cầu bồi thường bằng văn bản; (b) Khiếu nại theo thủ tục dân sự để yêu cầu Người được bảo hiểm bồi thường do vi phạm nghĩa vụ…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 4. Sai sót nghề nghiệp là gì? Trả lời: (a) Hành vi vi phạm nghĩa vụ nghề nghiệp (b) Hành vi gian lận, thiếu trung thực của Nhân Viên mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 3. Điều khoản Quyền sở hữu trí tuệ là gì? Trả lời: PTI đồng ý đại diện cho Người được bảo hiểm thanh toán các khoản chi phí mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi 2. Điều khoản vu khống và phỉ bán là gì? Trả lời: PTI đồng ý đại diện cho Người được bảo hiểm thanh toán các khoản chi phí mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi1. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bảo vệ PTI . Trả lời: PTI sẽ đại diện Người được bảo hiểm để chi trả cho các tổn thất mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải…

Thông Tin Liên Hệ

Hỗ trợ trực tuyến

  • 216 Võ Thị Sáu , P.7, Q.3,
    Tp. HCM
    Việt Nam
  • 0938.248.114
  • hiendao188@gmail.com