This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • GooglePlus
  • Linkedin
0938.248.114

Bảo hiểm trách nhiêm nghề nghiệp luật sư-Công chứng viên

Rate this item
(1 Vote)
Câu hỏi: Phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư / Công chứng là gì? Trả lời: 1. Phí bảo hiểm là khoản tiền mà tổ chức hành nghề công chứng phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm khi…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi: Nguyên tắc tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư / Công chứng là gì? Trả lời: 1. Tổ chức hành nghề công chứng trực tiếp mua hoặc có thể ủy quyền cho tổ chức xã…
Rate this item
(1 Vote)
Câu hỏi: Các điểm loại trừ của bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư / Công chứng là gì? Trả lời: PTI sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với các yêu cầu bồi thường phát…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi: Mức miễn thường của bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư / Công chứng là gì? Trả lời: Mức miễn thường theo Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư / Công chứngnày là mức…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi: Hạn mức bồi thường của bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư / Công chứng ? Trả lời: Trách nhiệm của PTI đối với tất cả các khoản bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với…
Rate this item
(0 votes)
Câu hỏi: Pham vi bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư / Công Chứng? Trả lời: 1. PTI bồi thường cho Người được bảo hiểm trong hạn mức trách nhiệm bồi thường được nêu trong Hợp đồng bảo hiểm…

Thông Tin Liên Hệ

Hỗ trợ trực tuyến

  • 216 Võ Thị Sáu , P.7, Q.3,
    Tp. HCM
    Việt Nam
  • 0938.248.114
  • hiendao188@gmail.com